By: anzvietnam | February 21, 2016

Hỏi: Làm thế nào để tôi thay đổi các thông tin về tài khoản của mình?

Đáp: Trong hầu hết trường hợp, vui lòng liên hệ Dịch Vụ Thẻ ANZ 24/7 tại1900 1276. uy nhiên, đối với những thay đổi yêu cầu chữ ký của bạn, vui lòng đến chi nhánh ANZ gần nhất để thực hiện việc thay đổi này.

By: anzvietnam | February 21, 2016

Hỏi: Bao lâu thì tôi phải thanh toán bảng sao kê giao dịch?

Đáp: Việc thanh toán phải được thực hiện ít nhất 1 lần mỗi tháng trước ngày đến hạn thanh toán. Bạn có thể thanh toán bằng nhiều lệnh thanh toán và nhiều lần tùy thích, chỉ cần đảm bảo thanh toán số dư tối thiểu vào ngày đến hạn thanh toán.

Hỏi: Làm cách nào để biết được hàng tháng tôi phải thanh toán bao nhiêu và vào ngày nào?

Đáp: Hàng tháng bạn sẽ nhận được bảng sao kê giao dịch Thẻ Tín Dụng hàng tháng. Bảng sao kê sẽ liệt kê chi tiết các giao dịch, các khoản phí đối với tài khoản của bạn. Bảng sao kê cũng sẽ liệt...

next>>