By: anzvietnam | February 21, 2016

Thẻ Tín Dụng ANZ

Hướng Dẫn Sử Dụng Thẻ Tín Dụng ANZ

Hỏi: Nếu tôi chi tiêu quá hạn mức Thẻ Tín Dụng của mình thì sẽ như thế nào?

Đáp: Nếu bạn thực hiện một giao dịch vượt quá hạn mức Thẻ Tín Dụng của mình, bạn sẽ phải hoàn trả số tiền vượt quá ngay lập tức. Bạn sẽ phải chịu khoản phí chi tiêu quá hạn mức. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Biểu phí Thẻ Tín Dụng ANZ mới nhất tại www.anz.com/vietnam hoặc bất kỳ chi nhánh nào của ANZ hoặc bằng cách gọi cho Dịch vụ thẻ ANZ 24/7 tại 1900 1276.

Hỏi: Lãi suất được tính như thế nào?

Đáp: Lãi suất được cộng dồn hàng ngày trên số dư tài khoản và được tính đến hết ngày cuối của chu kỳ bảng sao kê giao dịch.

Hỏi: Thời hạn miễn lãi suất được tính như thế nào?

Đáp: Với Thẻ Tín Dụng ANZ, bạn được hưởng tối đa 45 ngày tín dụng không tính lãi suất khi mua sắm. Thời hạn miễn lãi suất bao gồm 30 ngày trong chu kỳ sao kê tài khoản và thêm 15 ngày của thời hạn thanh toán. Nếu bạn đã thanh toán đầy đủ theo bảng sao kê kỳ trước vào ngày đáo hạn, và thực hiện việc mua sắm vào ngày đầu tiên của chu kỳ bảng sao kê kế tiếp, bạn sẽ được hưởng đầy đủ 45 ngày miễn lãi suất.

Hỏi: Làm cách nào để tôi tránh thanh toán lãi suất?

Đáp: Bạn có thể tránh việc thanh toán lãi suất bằng cách luôn luôn thanh toán toàn bộ số dư tài khoản trước ngày đến hạn thanh toán và tránh việc ứng tiền mặt.

Comments:

Be the first to comment ...

Post a Comment