By: anzvietnam | February 21, 2016

Hỏi: Làm thế nào để tôi thay đổi các thông tin về tài khoản của mình?

Đáp: Trong hầu hết trường hợp, vui lòng liên hệ Dịch Vụ Thẻ ANZ 24/7 tại1900 1276. uy nhiên, đối với những thay đổi yêu cầu chữ ký của bạn, vui lòng đến chi nhánh ANZ gần nhất để thực hiện việc thay đổi này.

Comments:

Be the first to comment ...

Post a Comment