By: anzvietnam | February 21, 2016

Chương Trình Tiền Thưởng Thẻ Tín Dụng Visa Ngân Hàng ANZ Việt Nam

Đăng Ký Thẻ Tín Dụng ANZ

Hỏi: Ai có thể tham gia Chương trình Tiền thưởng Thẻ Tín Dụng ANZ?

Đáp: Tất cả chủ Thẻ Tín Dụng ANZ Chuẩn, Vàng, Platinum và ANZ Signature Priority Banking Platinum đều đủ điều kiện tham gia chương trình. Tiền thưởng được bút toán vào Tài khoản Thẻ Tín Dụng chỉ khi chủ thẻ thỏa mãn các Điều kiện và Điều khoản của Chương trình.

Hỏi: Chủ thẻ Phụ có được tham gia Chương trình không?

Đáp: Có. Tiền thưởng được phát sinh cho các chủ thẻ Phụ sẽ được ghi có vào Tài khoản Thẻ Tín Dụng của chủ thẻ Chính, tiền thưởng của chu kỳ bảng sao kê kỳ này sẽ tự động bút toán vào tài khoản của chủ thẻ Chính vào chu kỳ bảng sao kê kỳ sau.

Hỏi: Làm thế nào để tôi được nhận thưởng từ chương trình?

Đáp: Chi tiêu bằng thẻ tín dụng của chủ thẻ Chính và chủ thẻ Phụ là cơ sở để nhận tiền thưởng từ Chương trình. Chi tiêu của chủ thẻ Phụ sẽ được tính vào chi tiêu của chủ thẻ Chính.

 Loại Thẻ Tín Dụng ANZTiền thưởng
mỗi chu kỳ sao kê
Tiền thưởng tối đa
mỗi chu kỳ sao kê
 Thẻ Tín Dụng ANZ Chuẩn0,3% chi tiêu của chủ thẻKhông giới hạn
 Thẻ Tín Dụng ANZ Vàng0,3% chi tiêu của chủ thẻKhông giới hạn
Thẻ Tín Dụng ANZ Platinum 0,4% chi tiêu của chủ thẻ

Tiền thưởng cộng thêm 5% chi tiêu của Chủ Thẻ tại các địa điểm ăn uống vào cuối tuần (Thứ Bảy và Chủ Nhật
Không giới hạn

Tối đa 300.000 đồng với mức chi tiêu tối thiểu 10.000.000 đồng trong một chu kỳ sao kê
 ANZ Signature Priority Banking Platinum0,5% chi tiêu của chủ thẻ

Tiền thưởng cộng thêm 5% chi tiêu của Chủ Thẻ tại các địa điểm ăn uống vào cuối tuần (Thứ Bảy và Chủ Nhật)
Không giới hạn

Tối đa 300.000 đồng với mức chi tiêu tối thiểu 10.000.000 đồng trong một chu kỳ sao kê

Hỏi: Giao dịch qua mạng hay điện thoại có được xem là chi tiêu hợp lệ?

Đáp: Giao dịch hợp lệ cho Chương trình Tiền thưởng bao gồm các giao dịch mua sắm nội địa và quốc tế sử dụng Thẻ Tín Dụng. Những giao dịch bằng Thẻ Tín Dụng thành công tại điểm mua sắm, qua mạng hay điện thoại đều là chi tiêu thoả mãn điều kiện chương trình.
Các giao dịch rút tiền mặt,Trả góp Ưu đãi, Tạm ứng linh hoạt và những loại phí khác, bao gồm nhưng không giới hạn, phí xử lý giao dịch, phí thường niên, phí rút tiền mặt, lãi suất, thanh toán Thẻ Tín Dụng, điều chỉnh ghi nợ và phí trả chậm sẽ không được tính vào tổng chi tiêu của Chương trình Tiền thưởng.

Hỏi: Làm thế nào để tôi theo dõi Tiền thưởng đạt được?

Đáp: Tổng tiền thưởng sẽ được thể hiện trên Bảng sao kê của bạn với những chi tiết sau:

  • Tiền thưởng cho chi tiêu tháng trước
  • Tiền thưởng cho chi tiêu tháng này
  • Tổng tiền thưởng tính từ đầu năm.

Hỏi: Tiền thưởng có giá trị sử dụng bao lâu?

Đáp: Tiền thưởng (nếu có) được tích lũy trong tháng này (một chu kỳ bảng sao kê) sẽ được bút toán vào tài khoản thẻ tín dụng và thể hiện trong bảng sao kê tháng sau. Nếu Tài khoản Thẻ Tín Dụng của chủ thẻ Chính bị chấm dứt vì bất cứ lý do nào và vào bất kỳ thời điểm nào, kể cả chấm dứt bởi chủ thẻ Chính hay bởi ANZ, thì chủ thẻ Chính và (các) chủ thẻ Phụ sẽ ngay lập tức không được xem xét tham gia Chương trình Tiền thưởng và tất cả các khoản Tiền thưởng tích lũy và chưa được bút toán sẽ tự động bị hủy bỏ.

Hỏi: Làm thế nào để tôi đổi giá trị chi tiêu lấy tiền thưởng?

Đáp: Bạn không cần phải thực hiện việc gì, tiền thưởng sẽ tự động ghi có vào tài khoản Thẻ Tín Dụng của bạn.

Hỏi: Tôi sử dụng tiền thưởng như thế nào?

Đáp: Tiền thưởng sẽ được ghi có vào tài khoản trong tháng sau và trừ vào Tổng dư nợ (tổng số tiền bạn nợ) của chu kỳ Bảng sao kê đó.

Hỏi: Tôi có quyền từ chối nhận hay trao đổi tiền thưởng?

Đáp: Không. Tiền thưởng sẽ tự động được bút toán vào Tài khoản Thẻ Tín Dụng nếu chủ thẻ thỏa mãn các Điều kiện và Điều khoản của Chương Trình. ANZ, bằng quyền quyết định duy nhất của mình, có thể thu hồi hoặc hủy bỏ bất cứ khoản Tiền thưởng nào nếu chi tiêu của chủ thẻ được cho là không thoả mãn điều kiện Chương trình.Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo. Điều Khoản và Điều Kiện Thẻ Tín Dụng ANZ hoặc truy cập www.anz.com/vietnam.

Comments:

Be the first to comment ...

Post a Comment