By: anzvietnam | February 21, 2016

Hỏi: Bao lâu thì tôi phải thanh toán bảng sao kê giao dịch?

Đáp: Việc thanh toán phải được thực hiện ít nhất 1 lần mỗi tháng trước ngày đến hạn thanh toán. Bạn có thể thanh toán bằng nhiều lệnh thanh toán và nhiều lần tùy thích, chỉ cần đảm bảo thanh toán số dư tối thiểu vào ngày đến hạn thanh toán.

Hỏi: Làm cách nào để biết được hàng tháng tôi phải thanh toán bao nhiêu và vào ngày nào?

Đáp: Hàng tháng bạn sẽ nhận được bảng sao kê giao dịch Thẻ Tín Dụng hàng tháng. Bảng sao kê sẽ liệt kê chi tiết các giao dịch, các khoản phí đối với tài khoản của bạn. Bảng sao kê cũng sẽ liệt...

By: anzvietnam | February 21, 2016

Thẻ Tín Dụng ANZ

Hỏi: Tôi sẽ nhận Thẻ Tín Dụng ANZ của tôi bằng cách nào?

Đáp: Khi đơn yêu cầu cấp thẻ của bạn được chấp thuận, bạn sẽ nhận được tin nhắn chấp thuận cấp thẻ. Bạn có thể nhận Thẻ Tín Dụng ANZ mới tại địa chỉ bạn yêu cầu trên Giấy đề nghị Thẻ Tín Dụng (tại Hà Nội, HCM và Bình Dương) hoặc một chi nhánh ANZ đã được chỉ định sau 1-2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tin nhắn chấp thuận.

Hỏi: Tôi cần phải mang theo những chứng từ gì để được nhận thẻ tín dụng ANZ?

Đáp: Vui lòng mang theo Chứng Minh Nhân Dân hoặc Hộ Chiếu của bạn trình cho Bưu tá để xác minh. Khi nhận thẻ, bạn sẽ được yêu cầu ký lên thẻ ngay lập tức.

Hỏi: Tôi sẽ nhận được những gì cùng với Thẻ Tín Dụng ANZ?

Đáp: Khi nhận Thẻ Tín Dụng ANZ, bạn sẽ nhận được:

  1. Thẻ Tín Dụng A...
next>>